မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံကြီး နှလုံးကုသ ရေးဌာန အတွက် လူနာမှတ်တမ်း Software EMR

news

မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံကြီး နှလုံးကုသ ရေးဌာန အတွက် လူနာမှတ်တမ်း Software EMR

မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံကြီး နှလုံးကုသ ရေးဌာန အတွက် လူနာမှတ်တမ်း Software EMR ပြုလုပ်ရေးအတွက် 2019 December တွင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ခဲ့ပြီး 2020 ခုနှစ် November (1) ရက်နေ့မှ ၍ EMR Software ကို Cardiology (နှလုံး ကုသရေး ဌာန) တွင် စတင် အသုံးပြုခဲ့သည်။

Post a comment

4 × five =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.