မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံကြီး နှလုံးကုသ ရေးဌာန အတွက် လူနာမှတ်တမ်း Software EMR

Economy
မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံကြီး နှလုံးကုသ ရေးဌာန အတွက် လူနာမှတ်တမ်း Software EMR ပြုလုပ်ရေးအတွက် 2019 December တွင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ခဲ့ပြီး 2020 ခုနှစ် November (1) ရက်နေ့မှ ၍ EMR Software ကို Cardiology (နှလုံး ကုသရေး ဌာန) တွင် စတင် အသုံးပြုခဲ့သည်။

Post a comment

two × 5 =