မြန်မာနိုင်ငံ ပြေးခုန်ပစ် အသင်းချုပ် ( Myanmar Athletics Federation) နှင့် Website ရေးဆွဲရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း

ပြေးခုန်ပစ်သမိုင်း အကြောင်းကို ပြောပါဆိုလျှင် အိုလံပစ်သမိုင်း အကြောင်းကိုပင် ပြောရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများသည် ပြေးခုန်ပစ် အားကစားနည်းများကို အခြေခံ၍ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ပြေးခုန်ပစ်အားကစားသည် အိုလံပစ်အားကစားနည်းများအနက် ရှေးဦး ပထမခေါင်းကိုင် ဖခင်အဖြစ်ရသည်ဟု ဆိုပေသည်။ (First among the Olmpic Sports, Track and Field stands god father to all sports)။ ထို့ကြောင့် ပြေးခုန်ပစ်သမိုင်းအကြောင်းကို ပြောပါဆိုလျှင် အိုလံပစ်သမိုင်း အကြောင်းကို အခြေခံရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အိုလံပစ်သမိုင်းကြောင်းကို ပြောပါဆိုလျှင်လည်း ပြေးခုန်ပစ်သမိုင်းကြောင်းကို အခြေခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်း၊ ပစ်ခြင်းသည် လူ့သဘာဝမှ ပေါက်ဖွားလာသော အားကစားနည်း တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။