ျဗိတိန္ ရဲ႕ ရွင္ဒဲလား ကြယ္လြန္

ျဗိတိန္ ရဲ႕ ရွင္ဒဲလား ကြယ္လြန္

“ၿဗိတိန္ ရွင္ဒဲလား” လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ မစၥတာ ဆာနီကုိလပ္စ္ ၀င္တန္ (၁၀၆ႏွစ္) ဟာ မေန႔က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါၿပီ၊ သူဟာ ၁၉၃၉ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ကာ လ ဂ်ာမန္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ထား တဲ့ ခ်က္ကုိစလုိေဗးကီးယား ႏုိင္ငံ ပရဂ္ၿမိဳ႕မွ ဂ်ဴးကေလးငယ္ ၆၆၉ ဦးကုိ ရထားျဖင့္ ၿဗိတိန္သုိ႔ သယ္ေဆာင္ကာကယ္ တင္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ရဲ႕ ရွင္ဒဲလားလုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ မစၥတာ ဆာ နီကုိလပ္စ္ ၀င္တန္ကုိ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္ မွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မိဘ ေတြက ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ ကာစ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ မွာေတာ့ သူဟာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္း၀ယ္သူ တဦးအေနနဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့ကာ ဂ်ဴးကေလးငယ္ ၆၆၉ ဦးကုိ ရထား၈စင္းနဲ႔ စစ္အတြင္း ႏုိင္ငံ ၄ႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ ကာ ေခၚေဆာင္ ကယ္ဆယ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ကေလးငယ္ေတြဟာ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ ခံရမယ့္ ေဘးကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

www.mmcities.com
www.facebook.com/mmcities
credit to the Irrawaddyj