အီးေမးလ္ မွားပုိ႔မိလုိ႔ ျပန္ဖ်က္ခ်င္သလား

အီးေမးလ္ မွားပုိ႔မိလုိ႔ ျပန္ဖ်က္ခ်င္သလား

ဒါ အီးေမးလ္ပို႕ေနက် လူတိုင္းနီးပါး ျဖစ္ေနက် ကိစၥတစ္ခုပါ။ အီးေမးလ္စာ တစ္ေစာင္ေရးျပီး “Send” ႏွိပ္လုိက္ျပီးလုိ႔ မွားႏွိပ္မိတာေတြ၊ လက္ခံရရိွမယ့္သူရဲ႕ နာမည္မွားသြားတာေတြ ျပတ္ခနဲသိသြားတာ မ်ဳိးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေရးေနတဲ့အခ်ိန္ ေဒါသ အထြက္လြန္တာေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Gmail သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ဒါကို သိုသိပ္စြာနဲ႔ ယခုထိ အမ်ားသိေအာင္ေဖာ္ျပမထားတဲ့ “Undo Send” လုိ႔ေခၚတဲ့ feature အေၾကာင္း ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အဲဒီ feature ဟာ ပုိ႔ျပီး အခ်ိန္ခဏအတြင္း အီးေမးလ္ကို ျပန္ရုတ္သိမ္းႏုိင္ေစမယ္လုိ႔ နာမည္ကို သြယ္ဝုိက္ေပးထားပါတယ္။ အီးေမးလ္ကို အေရာက္မပို႔ေသးဘဲ ျပန္သိမ္းေပးတာပါ။ ျပန္လည္စိစစ္ဖုိ႔ အီးေမးလ္ကို ခဏထိန္းေပးတဲ့ သေဘာသာဆိုေပမယ့္ ကယ္တင္ရွင္ၾကီးလဲ ျဖစ္ႏုိင္တာပါပဲ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီ feature ဟာ၂၀၀၉ မတ္လကတည္းက ရရိွေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Gmail Settings ရဲ႕ Labs section မွာ သုိသိုသိပ္သိပ္ေလး ထားရွိထားတာပါ။

အခုေတာ့ ဒီ feature ကို Gmail web version အတြက္ “formal settings” အျဖစ္ မၾကာခင္ ထပ္ျဖည့္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း Google မွ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

Ref: yahoo/tech
www.mmcities.com
credit to trend