သားအိမ္ကင္ဆာေပ်ာက္တဲ့ ကမ္းေဇာ္ဆီ ---------------------

သားအိမ္ကင္ဆာေပ်ာက္တဲ့ ကမ္းေဇာ္ဆီ ---------------------

ကမ္းေဇာ္ပင္ကို အဂၤလိပ္လို Mahua Tree ဟု ေခၚဆိုျပီး ျမန္မာလို ကမ္းေဇာ္ပင္၊
ေတာင္မင္းဂြတ္ပင္ စသျဖင့္ ေခၚၾကသည္။

ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ေအာင္ ရွင္သန္ႏိုင္တဲ့ အပင္ၾကီးမ်ိဳးျဖစ္ျပီး
ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းေဒသ ျမိတ္၊ ထား၀ယ္၊ ေကာ့ေသာင္းတို့ဘက္တြင္ မ်ားစြာ
ေပါက္ေရာက္ၾကသည္။ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို့မွာလည္း ရွိၾကသည္။ ေရကမ္းေဇာ္၊ ကုန္းကမ္းေဇာ္ဟူ၍ ၂ မ်ိဳးရွိျပီး ေနရာေဒသအလိုက္ အပင္ပံုစံအနည္းငယ္စီ ကြဲျပားၾကပါသည္။ အက်ိဳးအားနိသင္ခ်င္း တူပါသည္။

ကမ္းေဇာ္ဆီကို ကမ္းေဇာ္ပင္၏ အသီးမ်ားမွ အဆီထုတ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမ္းေဇာ္ဆီ၏ အနံ့သည္ ဂ်ပိုးအနံ့ႏွင့္ တူပါသည္။ ယခုအခါ ကမ္းေဇာ္ဆီကို ဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၾကပါျပီ။

သားအိမ္ကင္ဆာျဖစ္၍ ခြဲစိပ္ကုသရမည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မခြဲစိပ္ရပဲ ကမ္းေဇာ္ဆီျဖင့္ ကုသခဲ့ရာ လံုး၀ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့ပါသည္။ ကမ္းေဇာ္ဆီစစ္စစ္ျဖင့္ ကုသလွ်င္ သားအိမ္ကင္ဆာအျပင္၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ မီးယပ္ေရာဂါမ်ားကိုပါ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏုိင္ေၾကာင္း ျမိတ္ခရိုင္တိုင္းရင္းေဆးဦးစီးဌာနမွ တင္ျပထားပါသည္။

ထို့အျပင္ ကမ္းေဇာ္ဆီကို ထိခိုက္ရွနာ၊ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ၊ အဆစ္ျမစ္ေရာင္ေဂါရာ၊ လိပ္ေခါင္း၊ ဒူလာ၊ ၀မ္းကိုက္၊ အစာမေၾက ေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ကင္ဆာေရာဂါမ်ားအတြက္ ကမ္းေဇာ္ဆီအစစ္အမွန္ကို ရပါက လက္ဖက္ဇြန္း ၁ဇြန္းခန့္ကို တစ္ရက္ ၂ ၾကိမ္ ေသာက္သံုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ထမင္းပူပူ၊ ပဲျပဳတ္တို့ႏွင့္လည္း
ႏွယ္စားႏိုင္ပါသည္။

ထိခိုက္ရွနာ ဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ ဒဏ္ရာေပၚကို အဆီလိမ္းေပးရံုမွ်ျဖင့္ ၃ ရက္အတြင္း အနာမ်ား က်က္သြားျပီး တစ္ပတ္အတြင္း လံုး၀ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ကမ္းေဇာ္ဆီ၏ ေဆးဖက္၀င္ပံုမ်ားကို သိရွိလာၾကသည့္အတြက္ အျပိဳင္အဆုိင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနလာကာ ေစ်းကြက္တြင္ အတုအပႏွင့္ အေရာအေႏွာမ်ားေပၚေပါက္ေနျပီး လိမ္းေဆးအတြက္ဆိုလွ်င္ အေရာအေႏွာပါေသာ္လည္း ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကင္ဆာအတြက္ဆိုပါလွ်င္ အစစ္အမွန္ကိုသာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ကာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ျပီး ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလြန္းေသာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကို မခြဲမစိပ္ရပဲ သဘာ၀ေဆးျဖင့္ ကုသႏိုင္ေစရန္ ေစတနာျဖင့္ ေရးသားမွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါသည္။

www.mmcities.com
www.facebook.com/mmcities
ကိုးကား ။ ။ mahuae.htm ေပါက္ေပါက္
Credit to က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား
Reposted By Daw Saw