မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္သူမ်ား ယေန႕ ဆႏၵျပမည္

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္သူမ်ား ယေန႕ ဆႏၵျပမည္

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သာစက္မႈစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာရသည္ဟုဆိုသည့္ ေတာင္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲအထိ ၃၅-၆၂ လမ္းတြင္ စုေ၀းရန္ႏွင့္ ၁၀ နာရီခြဲမွ မြန္းလြဲ တစ္နာရီခြဲအထိ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၂လမ္းေပၚရွိ မေနာရမာန္လူထုဟစ္တိုင္ကြင္း၌ ေဟာေျပာခြင့္ ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။ မူလက ျမန္မာဆင္ ကုမၸဏီေရွ႕တြင္လည္း စီတန္းေဟာေျပာခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပထားသည္ကို သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ််ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

www.mmcities.com
www.facebook.com/mmcities
Credit to Mizzima

Reposted By Daw Saw